Om DIN-skenor

En DIN-skena är en standardiserad profilskena i metall som används för att montera elektrotekniska komponenter i elskåp, fördelningar, kopplingsskåp och liknande produkter. Komponenterna fästs på DIN-skenan med en integrerad snäppkoppling som gör det mögligt att montera till exempel plintar, relä och andra elektrotekniska komponenter på en enkelt och snabb sätt i en elskåp.

“DIN” står för Tyska institut för standardisering “Deutches Institut für Normung” som var första organisationen som publicerade standarden för den här typ av skenor.  Idag är standarden adopterad som Europeisk- (EN) och internationell (IEC) standard.

DIN-skenor finns i olika material, mest i stål. DNprofil® skenor, som har en integrerat DIN-skena, är gjort i aluminium. En aluminium DIN-skena har som fördel att den har både bra form-, elektriska- och värmeledande egenskaper.

DIN-skenor kan fördelas i tre olika typer; Top Hat, C typ och G typ. Top Hat skenan, eller också kallat 35mm profilen är det mest använda. DNprofil® skenor har en integrerat DIN-skena som är enligt den här utförande.

 

DIN-skena-versus-DNprofil